SERVIS

servis

Pri odpovedi vždy hodnotíš ako súhlasíš s daným tvrdením. T.j. ak je uvedené tvrdenie napr. ,,Nemám problém s modernými technológiami“ a ty nemáš problém s modernými technológiami, dáš ,,súhlasím“ prípadne ,,čiastočne súhlasím.“ Ak je pre teba prijateľnejší opak tvrdenia, dáš ,,nesúhlasím“ prípadne ,,čiastočne nesúhlasím“čo znamená, že ,,mám problém s modernými technológiami“ prípadne ,,čiastočne mám problém“. Buď úprimný, inak to nemá zmysel. Neúprimné odpovede vedú k neúprimným výsledkom čo ti vôbec nepomôže.


Pokračovať na test